دستگاه بافت شال گردن مدل Race-1

  دستگاه بافت شال گردن مدل Race-1 ،ساخت کارخانه Caperdoni کشور ايتاليا است و سيستم بافت آن حلقوي تاري مي باشد. اين دستگاه در گيج هاي 3، 5، 7، 10 و 14 موجود بوده و امکان تغيير گيج دستگاه وجود دارد.
  طول سيلندر دستگاه
23 اينچ و قابليت بافت ريشه را نيز دارا مي باشد. دستگاه توسط يک ميکروپروسسور کنترل مي شود، هم چنين از طريق يک اينورتور امکان تغيير سرعت بافت دستگاه نيز وجود دارد.
  قسمت هاي اصلي اين دستگاه مکانيکي است و قابليت بافت بيش از 300 شال گردن دومتري را در يک روز دارد.