شرکت Organ

  شرکت Organ با بيش از 60 سال سابقه در توليد انواع سوزن هاي مورد استفاده در صنعت نساجي در حال حاضر 15 درصد سهم بازار جهاني و 80 درصد سهم بازار داخلي ژاپن را از آن خود کرده است. 
  تنوع توليدات اين شرکت بيش از بيست هزار نوع و در سه گروه سوزن هاي دوخت، سوزن هاي بافندگي حلقوي و سوزن هاي نمدبافي (Felting) مي باشد.