طراحی > برنامه نویسی بافت

برنامه نویسی بافت

  پس از تهيه طرح هاي اوليه و يا برمبناي نمونه موجود، برنامه نويس مي بايست نقشه (برنامه) قابل فهم براي ماشين بافت را تهيه نمايد. اين کار در نرم افزار SDS-One از طريق برنامه Knit انجام مي شود.
  در حال حاضر علاوه بر برنامه نويسان شرکت که از روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الي 17 آماده ارائه خدمات برنامه نويسي به مشتريان محترم Shima Seiki هستند، افراد زير نيز بصورت آزاد اين نوع خدمات را ارائه مي نمايند: 

1- محمد روشن  09122166433            
 
            

 2 - امیر محمدزاده  09329095475 

          

3- محمد رضایی  09121904268

           

4- محمد ذوالفقاری 09122880919 

         

5- مهدی توحیدی  09354412824 

            

6- افشین دولو     02133921293

             

7- حامد آهنگری  09124041430

            

8- فرزانه بابایی   09122363780

9- خانم خلج      09125105576 

10- نوید باقری    09122540825